PRIVACY VERKLARING

1. ZONNESTUDIO SUN & SHINE

We willen dat jij volledig ontspannen kan komen zonnen bij de zonnestudio’s van Sun & Shine, daarom vinden wij jouw privacy belangrijk en willen wij transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over jouw rechten in het beheren van die informatie. Daarom hebben we een aantal wijzigingen aangebracht in onze privacyverklaring.

Deze wijzigingen hebben we doorgevoerd om te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR), een wet die is aangenomen in de Europese Unie. En omdat wij vinden dat alle klanten van Sun & Shine zonnestudio’s recht hebben op deze bescherming, voeren wij deze wijzigingen door in ons systeem. Alle persoonsgegevens worden verwerkt volgens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Sun & Shine zonnestudio’s verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om zo een optimale dienstverlening te kunnen verlenen. Hieronder een overzicht van wat wij verstaan onder optimale dienstverlening:

• Controle op de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar
• Registratie van de individuele zonhistorie voor een optimaal persoonlijk zonadvies
• Tegengaan van fraude
• Verbeteren van eigen diensten en communicatie
• Informatieverschaffing over aanbiedingen, acties en producten
• Tonen van relevante reclameboodschappen
• Identificatie van de klant bij zonbezoeken aan Sun & Shine zonnestudio’s
• Hieronder wordt beschreven wanneer Sun & Shine zonnestudio’s gegevens verwerkt;

2.1 KLANTENACCOUNT

Wanneer u gebruik maat van een klantenaccount van Sun & Shine zonnestudio’s worden de volgende gegevens verwerkt:
Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, aantal bezoeken, laatste bezoek, zontegoed, huidtype en aankopen en/of diensten.
Deze gegevens worden bij ieder bezoek bijgewerkt.

2.2 HUIDADVIES

Voor een persoonlijk zonadvies wordt er naast een huidmeting naar de volgende persoonlijke kenmerken gevraagd:
Kleur haar, kleur ogen, zonverbrandingservaring, sproetvorming.
De uitkomst van deze enquête genereert een voor iedere klant uniek huidtype en bijpassend huidadvies die worden bewaard bij de klantinformatie en alleen aangewend voor een optimale dienstverlening aan de betreffende klant.

2.3 CONTACT FORMULIER

Wanneer men contact opneemt met de klantenservice via de website van Sun & Shine zonnestudio’s worden onderstaande gegevens gevraagd om de klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn:
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, en de inhoud van het bericht.
In vervolgcommunicatie kan gevraagd worden naar aanvullende gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen nodig om de betreffende vraag, klacht of suggestie zo goed mogelijk te behandelen en te beantwoorden.

2.4 SUN & SHINE ZONNESTUDIO WEBSITE

Wanneer men de website van Sun & Shine zonnestudio bezoekt, maken wij gebruik van analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van onze bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik.

Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen van onze klanten (websitebezoekers), zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om het gedrag van websitebezoekers vast te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wij gebruiken de dienst ‘Google Analytics’ om cookies te plaatsen op onze website. Deze dienst helpt Sun & Shine zonnestudio’s om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van uw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

2.5 SOCIAL MEDIA

Sun & Shine zonnestudio is actief op Facebook, Instagram en Google. Wanneer men de pagina’s van Sun & Shine zonnestudio volgt, of communiceert met Sun & Shine zonnestudio heeft Sun & Shine zonnestudio toegang tot de metadata die vanuit het platform beschikbaar wordt gesteld. Deze worden niet gekoppeld aan personen of data in de Sun & Shine zonnestudio database.
Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een social netwerk. Voor de cookies, die de sociale media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Twitter, LinkedIn). Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Online winacties
Deelnemers aan een actie op één van de online platformen van Sun & Shine zonnestudio, kan gevraagd worden naar aanvullende persoonlijke informatie. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te communiceren over een uitslag.

In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Sun & Shine zonestudio verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen. Wanneer via de website van Sun & Shine zonnestudio wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Sun & Shine zonnestudio.
Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

2.6 BEZOEK AAN DE STUDIO

Cameratoezicht
Bij de vestigingen van Sun & Shine zonnestudio’s hangen beveiligingscamera’s voor de beveiliging van de studio’s. De verkregen beelden worden alleen gebruikt voor het vastleggen van incidenten om de veiligheid van de klanten en het personeel te vergroten.
De camera’s zijn alleen gericht op algemene ruimtes in de studio en hebben nooit zicht op de ruimtes binnen de zoncabines.
Bij het betreden van Sun & Shine zonnestudio is direct zichtbaar of camerabewaking aanwezig is met deurstickers. Beelden kunnen alleen door de bevoegde instanties met goedkeuring opgevraagd worden.

2.7 INFORMATIE VERZENDEN EN PROMOTIE DIENSTEN VAN SUN & SHINE ZONNESTUDIO’S

E-mailing
Wanneer men heeft aangegeven informatie, aanbiedingen en acties van Sun & Shine zonnestudio’s te willen ontvangen, zal sporadisch een email nieuwsbrief worden toegestuurd, waarbij gestreefd wordt de inhoud zo relevant mogelijk te houden.
Bij elke e-mailing heeft men de mogelijkheid zich af te melden. Als men een mailing van Sun & Shine zonnestudio’s ontvangt, worden de volgende gegevens verwerkt:
Voor- en achternaam, e-mailadres, adres
Berichten per SMS
Incidenteel wordt informatie over acties per SMS verstuurd. Bij het versturen van sms-berichten worden de volgende gegevens verwerkt:
Voor- en achternaam, telefoonnummer, adres

2.8 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN

Wanneer men deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek bij Sun & Shine zonnestudio’s wordt een aantal gegevens gebruikt voor de selectie en uitnodiging voor het onderzoek. De input zal geanonimiseerd verwerkt worden. Bij de selectie wordt de volgende data verwerkt:
Voornaam, achternaam, postcode, huisnummer, woonplaats, zonsaldo, laatste bezoekdatum

3. VERSTREKKING AAN DERDEN

Sun & Shine zonnestudio’s maakt gebruik van diensten van derden om klantgegevens in te zetten voor online marketing, direct marketing, online-profiling of retargeting. Deze samenwerking is altijd vastgelegd in een bewerkersovereenkomst zodat voldaan wordt aan de technische en organisatorische eisen die Sun & Shine zonnestudio’s hieraan stelt. De samenwerkende partijen mogen de klantendata alleen in opdracht van Sun & Shine zonnestudio’s verwerken.
Concreet betekent dit dat klantgegevens slechts voor eenmalig gebruik aan een derde partij worden verstrekt wanneer deze partij de opdracht krijgt een mailing te versturen vanuit de naam Sun & Shine zonnestudio’s.
Sun & Shine zonnestudio’s verstrekt geen data aan derden mits dat vereist wordt op grond van wet- en regelgeving. Indien van toepassing wordt bij winacties het verstrekken van gegevens aan derden in de actievoorwaarden gecommuniceerd.

4. RECHT OP AANPASSING OF OM VERGETEN TE WORDEN

De klant is en blijft eigenaar van zijn/haar eigen data. Een klant heeft te allen tijde het recht om zijn/haar data in te zien, te bewerken of op verzoek te verwijderen.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier of u stuurt een e-mail naar info@sunandshine.nl.
Een dergelijk verzoek zal maximaal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. Klantgegevens in ons datasysteem zullen dan niet meer zichtbaar zijn of gebruikt kunnen worden.

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

5. DATABEVEILIGING

Sun & Shine zonnestudio’s heeft de plicht klantgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en het aantal personen dat hier toegang toe heeft tot een absoluut noodzakelijk minimum te beperken.
De klantdata wordt op diverse manieren beschermd door diverse versleutelingsmaatregelen en een beproefde firewall. Dit beveiligingsproces wordt een aantal keer per jaar gecontroleerd door interne en externe specialisten.

6. HOE LANG WORDT DATA BEWAARD?

Sun & Shine zonnestudio’s bewaart persoonlijke data niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe deze oorspronkelijk is verzameld. Als u vragen en/of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
Sun & Shine zonnestudio’s
Europaweg 89
5707 CL Helmond
+31 (0)492 387 336

contact